Vols ajudar a Món la Bassa?

La vostra ajuda salva i alimenta moltes vides, ajudant-nos aconseguiu que puguem seguir rescatant animals i que tinguin una llarga i feliç vida.

  • Bizum

    Código Donativo: 06777
  • Transferència

    ES 6701820256140201891767
  • GRÀCIES!!

    ————————

Campanya de crowdfunding: Una nova vida per als animals en -MÓN- la Bassa

-MÓN- La Bassa – santuari d’animals va néixer com un projecte personal en 2007 quan la Laia Galeano, fundadora, va començar a rescatar animals moguts per un amor infinit per ells, buscant garantir-los una vida digna, lliure de dolor i sofriment.

En 2014, i amb l’afany de crear un món una mica millor, neix el Projecte Petits voladors, que converteix -MÓN- la Bassa en l’únic santuari d’animals amb escola pròpia al món. El projecte Petits voladors, ara transformat en Escola voladors, té la seva raó de ser en la profunda necessitat d’educar per a estimar i respectar la vida, en totes les seves manifestacions. En un entorn privilegiat, els animals i els nens conviuen de forma pacífica, amorosa i respectuosa.

-MÓN- La Bassa és una associació sense ànim de lucre que, més enllà del seu projecte educatiu, segueix rescatant vides diàriament, acollint animals abandonats o rescatant de centres d’experimentació i explotació. 300 animals de diferents espècies conviuen i conviuen en aquest santuari, cadascun amb la seva pròpia història per explicar.

I no parem de créixer. No volem deixar de créixer. Aquest any ja s’han rescatat 60 nous habitants i hi ha molts animals per aquí que ens necessiten i ens esperen.

Per això, fa dos anys es va adquirir una nova finca, un nou espai més adequat per a la convivència entre animals i nens, un espai més adequat per al creixement. Passem d’una finca de 2000m2 a una nova finca de 38000m2, un somni fet realitat.

Són necessaris 30.000 euros que ens permetin acollir-nos en -MÓN- la Bassa per traslladar definitivament a el nou terreny que ja ha estat adquirit. Els diners recaptats es destinaran a endurir el tancat que es va fer i cimentar els seus fonaments perquè els animals estiguin segurs. Així mateix, també es crearà en el terreny l’espai per a la nova escola.

Necessitem fer alguns refugis per als animals, perquè tinguin un lloc on allotjar-se en cas de mal temps, i també necessitem crear un petit quiròfan on puguem ajudar els animals rescatats que necessiten cirurgia o medicina, i on podem ajudar els animals que requereixen atenció i cures.

Gràcies

És amb la vostra ajuda que podem continuar rescatant i cuidant tots els animals que busquen refugi a -Món- La Bassa.

La vostra contribució ens ajuda a cuidar els animals i a compartir la comprensió de com hem de tractar-los.

Les vostres donacions són molt apreciades.

Estic molt agraït per la vostra ajuda.

Amb la vostra donació, podem continuar cuidant aquests animals i, en fer-ho, inspirarem a les properes generacions a tenir una cura encara millor dels nostres amics animals i del món.

Quan aporteu diners, feu un esforç voluntari o ens visiteu amb la vostra energia positiva, no només contribueu a la cura dels animals, sinó que també us ajunteu a un grup de persones que somien i viuen per aconseguir un món millor, amb més consciència per a la vida, més respecte i més amor.

Gràcies

– Laia Galeano

Adreça: Com trobar -Món- La Bassa

-Món- La Bassa es troba al Camí Vell de Sant Salvador i és molt fàcil de trobar.

Només heu de fer clic al link situat a sota d’aquesta descripció. O bé escriure Mon La Bassa a Google Maps, ens trobareu.

-MÓN- La Bassa, es troba al Vendrell, Tarragona, Espanya. A només 40 minuts de Barcelona i de l’aeroport.

>

Campaña de crowdfunding: Una nueva vida para los animales en -MÓN- La Bassa

-MÓN- La Bassa – santuario de animales nació como un proyecto personal en 2007 cuando Laia Galeano, fundadora, comenzó a rescatar animales movidos por un amor infinito por ellos, buscando garantizarles una vida digna, libre de dolor y sufrimiento.

En 2014, y con el afán de crear un mundo un poco mejor, nace el Proyecto Petits Voladors, que convierte -MÓN- La Bassa en el único santuario de animales con escuela propia en el mundo. El proyecto Petits Voladors, ahora transformado en Escola Voladors, tiene su razón de ser en la profunda necesidad de educar para amar y respetar la vida, en todas sus manifestaciones. En un entorno privilegiado, los animales y los niños conviven de forma pacífica, amorosa y respetuosa.

-MÓN- La Bassa es una asociación sin ánimo de lucro que, más allá de su proyecto educativo, sigue rescatando vidas a diario, acogiendo animales abandonados o rescatándolos de centros de experimentación y explotación. 480 animales de diferentes especies conviven y conviven en este santuario, cada uno con su propia historia que contar.

Y no paramos de crecer. No queremos dejar de crecer. Este año ya se han rescatado 60 nuevos habitantes y hay muchos animales por ahí que nos necesitan y nos esperan.

Por ello, hace dos años se adquirió una nueva finca, un nuevo espacio más adecuado para la convivencia entre animales y niños, un espacio más adecuado para el crecimiento. Pasamos de una finca de 2000m2 a una nueva finca de 38000m2, un sueño hecho realidad.

Son necesarios 30.000 euros que nos permitan acogernos en -MÓN- La Bassa para trasladarnos definitivamente al nuevo terreno que ya ha sido adquirido. El dinero recaudado se destinará a endurecer el cercado que se hizo y cementar sus cimientos para que los animales estén seguros. Asimismo, también se creará en el terreno el espacio para la nueva escuela.

Necesitamos hacer algunos refugios para los animales, para que tengan un lugar donde alojarse en caso de mal tiempo, y también necesitamos crear un pequeño quirófano donde podamos ayudar a los animales rescatados que necesitan cirugía o medicina, y donde podemos ayudar a los animales que requieren atención y cuidados.

Gracias

Es con su ayuda que podemos seguir rescatando y cuidando a todos los animales que buscan refugio en -Món- La Bassa.

Su contribución nos ayuda a cuidar a los animales y a compartir la comprensión de cómo debemos tratar a los animales.

Agradecemos profundamente sus donaciones.

Estoy realmente agradecido por tu ayuda.

Con su donación, podemos seguir cuidando de estos animales y, al hacerlo, inspirar a las generaciones venideras a cuidar aún mejor a nuestros amigos animales y al mundo.

Cuando aportas dinero, haces un voluntariado o nos visitas con tu energía positiva, no solo contribuyes al cuidado de los animales, sino que también te unes a un grupo de personas que sueñan y viven para lograr un mundo mejor, con más conciencia de por vida, más respeto y más amor.

Gracias

– Laia Galeano

Dirección: Cómo encontrar -Món- La Bassa

-Món- La Bassa se encuentra en Camí Vell De Sant Salvador y es muy fácil de encontrar.

Puede simplemente hacer clic en el mapa y elegir direcciones, o simplemente escribir Mon La Bassa en Google Maps, luego nos encontrará.

-MÓN- La Bassa, se sitúa en El Vendrell, Tarragona, España. A solo 40 minutos de Barcelona y del aeropuerto.